ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2021

In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, (LOPD), zullen alle persoonsgegevens die door de gebruiker worden verstrekt als gevolg van de toegang tot bepaalde diensten van deze website, automatisch worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand van persoonsgegevens, zodat deze niet zullen worden gedeeld met derden en zullen worden behandeld in overeenstemming met ons Privacybeleid dat is beschreven in deze web.

Hoogvastgoed BV, verantwoordelijk voor de website, hierna te noemen VERANTWOORDELIJK, stelt beschikbaar aan gebruikers dit document, dat tot doel heeft te voldoen aan de verplichtingen op grond van Wet 34/2002 van 11 juli, Diensten Informatiemaatschappij en Elektronische handel (LSSICE), BOE nr. 166, en alle gebruikers van de website te informeren over wat zijn de voorwaarden voor gebruik.

Wij verzoeken u deze voorwaarden aandachtig door te lezen alvorens een bestelling te plaatsen op de website, aangezien de boeking van een op het web aangeboden woning onderworpen zal zijn aan deze voorwaarden. U begrijpt dat door het plaatsen van een bestelling op de Site (nu of in de toekomst), u ermee instemt gebonden te zijn aan deze voorwaarden en bepalingen. Uw gebruik van de Site is ook onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op de datum bovenaan deze pagina. Wij raden u aan een kopie van deze Algemene Voorwaarden af te drukken voor toekomstige raadpleging.

Voor alle duidelijkheid: elke verwijzing naar de term “Web” in deze Algemene Voorwaarden omvat alle huidige en toekomstige versies van de www.apartmenthoog.com website.

Vink het vakje aan om te bevestigen dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen voordat u uw reservering bevestigt. Houd er rekening mee dat als u weigert om ze te accepteren u niet in staat zal zijn om bestellingen te plaatsen via onze website.

Gebruik van de website

Bedrijfsinformatie

Apartmenthoog is een merk dat behoort tot de firma Hoogvastgoed BV, met registratienummer NL815274580B01, en gevestigd te Kruisstraat 8 A, Haarlem, NL 2011 PX.

Doel van de website

Deze website is gemaakt om onze eigendommen in Altea en Barcelona te promoten, en onze klanten in staat te stellen directe boekingen te maken.

Toegang en gebruik van de website

De meeste delen van deze Site zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen bezocht worden zonder een reservering te plaatsen en/of uw gegevens te registreren.

Door enig deel van de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de Sitevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Site, moet u deze Site onmiddellijk verlaten, en mag u geen boekingen via deze Site plaatsen.

Apartmenthoog.com kan de voorwaarden van deze website te allen tijde herzien, dus controleer de inhoud van deze voorwaarden van tijd tot tijd, aangezien u gebonden zult zijn aan de voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u een boeking bij ons plaatst.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alles te doen wat nodig is om toegang te krijgen tot de Website, en om ervoor te zorgen dat alle personen die toegang krijgen tot de Website via uw profiel en/of internetverbinding op de hoogte zijn van de voorwaarden van deze Website, en deze naleven.

U mag deze Website gebruiken, en uittreksels ervan afdrukken en downloaden, voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u zich aan de volgende regels houdt:

 1. U mag geen frauduleus gebruik maken van de Website (zoals hacking of scrapping).
 2. Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van deze Webpagina eigendom van het bedrijf Pocom en de eigenaar is Lara López Pérez. De inhoud van de Webpagina (met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, grafische afbeeldingen en foto’s) zal eigendom zijn van Appartementhoog, en het zal haar verantwoordelijkheid zijn om de actualisering van deze informatie aan Pocom te communiceren indien nodig, om de nodige wijzigingen in de Website aan te brengen. Deze werken zijn beschermd door intellectueel eigendom en auteursrecht wetten en conventies over de hele wereld, en alle rechten zijn voorbehouden. Voor de doeleinden van de Voorwaarden van deze Website, is elk gebruik van uittreksels van deze Website anders dan zoals uiteengezet in paragraaf 7.1 verboden.
 3. U mag de digitale of papieren kopieën van de inhoud die u afdrukt niet wijzigen in overeenstemming met paragraaf 7.1, en u mag geen tekeningen, foto’s of andere afbeeldingen, video- of audiofragmenten gebruiken los van de begeleidende tekst.
 4. U moet ervoor zorgen dat de status van Pocom als de auteur van deze Website altijd wordt erkend.
 5. U mag de inhoud van deze Webpagina of de Webpagina zelf niet voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van Pocom te hebben verkregen.
 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1, mag geen enkel deel van deze Website worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website, of worden opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch retrievalsysteem of -dienst, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
 7. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in de Voorwaarden van deze Website worden verleend, zijn voorbehouden.

Gebruikersstatus

De Gebruiker moet ten minste 18 jaar oud zijn, wettelijk in staat zijn om een contract af te sluiten en deze Site te gebruiken in overeenstemming met de Voorwaarden en Bepalingen. De Site heeft als functie de gebruiker te helpen bij het zoeken naar huurwoningen in Barcelona en Altea.

Behalve in geval van fraude, waarvoor de Gebruiker het bewijs moet leveren, is de Gebruiker financieel aansprakelijk voor zijn handelingen op de Site, met name voor het gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Hij staat eveneens in voor de waarheidsgetrouwheid en juistheid van de op de Site verstrekte informatie. Elk frauduleus gebruik van de Site, of gebruik dat in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, kan ertoe leiden dat de Gebruiker op elk moment de toegang tot de door Apartmenthoog aangeboden diensten of andere functies van de Site wordt ontzegd.

Gebruiksvoorwaarden

Boekingsproces

 1. Gebruiker kan de details van de accommodatie zien en de beschikbaarheid voor de geselecteerde data controleren.
 2. De prijzen worden weergegeven voor het aantal geselecteerde overnachtingen.
 3. De prijsopbouw is inclusief een terug te betalen borgsom en schoonmaakkosten.
 4. De gebruiker dient het boekingsformulier in te vullen met zijn contactgegevens om zijn reserveringsaanvraag te bevestigen.
 5. Als de reserveringsaanvraag eenmaal is ontvangen, zal deze handmatig door Apartmenthoog worden beoordeeld en bevestigd, na controle en bevestiging van de beschikbaarheid voor de geselecteerde data.
 6. Als de reservering is geaccepteerd, zal Apartmenthoog een betaling aan de gebruiker vragen om de reservering volledig te bevestigen:
  1. Altea eigenschappen: het gehele bedrag van het is nodig om de reservering te bevestigen.
  2. Barcelona: Gebruiker moet de aanbetaling en de eerste maand van zijn verblijf te betalen om de boeking te bevestigen.
 7. De aanbetaling wordt binnen 7 dagen na afloop van het verblijf teruggestort per bankoverschrijving.
 8. Voor lange termijn boekingen gelden flexibele betalingsvoorwaarden, afhankelijk van de duur van het verblijf.

Boeking wijzigen

Wanneer u de bevestigingsmail van uw reservering ontvangt, krijgt u ook een link waarmee u uw reservering kunt annuleren. Beantwoord deze e-mail als u een wijziging in uw reservering wilt aanbrengen.

Zodra het verzoek is verzonden, zal de eigenaar de boekingswijziging binnen 48 werkuren bevestigen. We zullen alle details over een upgrade of terugbetaling op hetzelfde moment.

annulering van de reservering

In geval van annulering dient de klant een schriftelijke kennisgeving per e-mail te sturen naar booking@apartmenthoog.com

 1. Als de klant meer dan 7 dagen voor de aankomstdatum annuleert, zijn er geen boetes van toepassing.
 2. Als de annulering minder dan 7 dagen voor de aankomstdatum plaatsvindt, wordt 25% van het totale bedrag van de reservering ingehouden.
 3. Als de annulering minder dan 24 uur voor de aankomstdatum plaatsvindt of als de annulering niet wordt doorgegeven, wordt 100% van het totale boekingsbedrag ingehouden

Betaling restitutie

We vragen een aanbetaling om de reservering te bevestigen. Het bedrag van de aanbetaling is afhankelijk van de bestemming en de duur van het verblijf:

 1. Barcelona: 800 euro
 2. Altea: 350 euro

De aanbetaling wordt 5 dagen na de controle van de kassa teruggestort per bankoverschrijving:

 1. Er worden boetes opgelegd als we constateren dat er iets ontbreekt of stuk is.
 2. Als er iets kapot is of niet goed werkt in het appartement wanneer de klant aankomt of tijdens zijn verblijf, moet hij de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen om mogelijke boetes na de checkout-controle te voorkomen. 

Gebruik van opslag van gegevens

Alle informatie over het gebruik en de opslag van uw persoonlijke gegevens vindt u in ons Privacybeleid.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

Wij kunnen de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen U via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Dienst op de hoogte brengen, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan deze Algemene Voorwaarden bijwerken.

U wordt geadviseerd deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over onze appartementen, de betalingsvoorwaarden, de wijzigings- en annuleringsvoorwaarden of een andere dienst die wij voor of tijdens uw verblijf verlenen, kunt u contact met ons opnemen:

VEILIG REIZEN
We gebruiken professionele producten en diensten om onze appartementen schoon te maken

VEILIG REIZEN
We gebruiken professionele producten en diensten om onze appartementen schoon te maken