PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Laatst bijgewerkt: 30 mei 2021

Dit Privacybeleid beschrijft ons beleid en onze procedures met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw informatie wanneer U de Dienst gebruikt en informeert U over Uw privacyrechten en hoe de wet U beschermt.

Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken, gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Interpretatie en definities

Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

Voor de doeleinden van dit Privacybeleid:

 • Account betekent een unieke account die voor U is aangemaakt om toegang te krijgen tot onze Dienst of delen van onze Dienst.
 • Bedrijf (in deze Overeenkomst aangeduid als “het Bedrijf”, “Wij”, “Ons” of “Onze”) verwijst naar Hoogvastgoed BV, Kruisstraat 8 a, 2011 PX, Haarlem, Holland.
 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiele apparaat of een ander apparaat worden geplaatst, met daarin de gegevens van Uw browsegeschiedenis op die website, naast de vele andere toepassingen.
 • Land verwijst naar: Nederland
 • Apparaat betekent elk apparaat dat toegang kan krijgen tot de Dienst, zoals een computer, een mobiele telefoon of een digitale tablet.
 • Persoonsgegevens is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu.
 • Dienst verwijst naar de Website.
 • Dienstverlener betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Onderneming verwerkt. Het verwijst naar derde bedrijven of personen die door het Bedrijf in dienst worden genomen om de Service te faciliteren, om de Service namens het Bedrijf aan te bieden, om diensten uit te voeren die verband houden met de Service of om het Bedrijf te helpen bij het analyseren van hoe de Service wordt gebruikt.
 • Sociale Media Diensten van derden verwijst naar elke website of elk sociaal netwerk website via welke een Gebruiker kan inloggen of een account kan aanmaken om de Service te gebruiken.
 • Gebruiksgegevens verwijst naar gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Dienst of van de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).
 • Website verwijst naar Apartmenthoog, toegankelijk via www.apartmenthoog.com
 • U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, of het bedrijf, of andere juridische entiteit namens welke deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens

Typen verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Tot de persoonlijk identificeerbare gegevens behoren, maar zijn niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Bankrekening
 • Paspoortnummer
 • Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij gebruik van de dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol-adres van Uw Apparaat (bijv. IP-adres), het type browser, de browserversie, de pagina’s van onze Service die U bezoekt, de tijd en datum van Uw bezoek, de tijd die U op deze pagina’s doorbrengt, unieke apparaat-identificaties en andere diagnostische gegevens.

Wanneer u de dienst opent met of via een mobiel apparaat, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat u gebruikt, de unieke ID van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verzendt wanneer U onze Service bezoekt of wanneer U de Service opent met of via een mobiel apparaat.

Trackingtechnologieën en Cookies

Wij gebruiken Cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en bepaalde informatie op te slaan. Traceertechnologieën die worden gebruikt zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te traceren en om onze service te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

 • Cookies of Browsercookies. Een cookie is een klein bestand dat op Uw Apparaat wordt geplaatst. U kunt Uw browser zo instellen dat alle cookies worden geweigerd of dat wordt aangegeven wanneer een cookie wordt verzonden. Echter, als U geen Cookies accepteert, kunt U sommige delen van onze Dienst niet gebruiken. Tenzij U Uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, kan onze dienst gebruik maken van cookies.
 • Flash Cookies. Bepaalde functies van onze dienst kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of Flash Cookies) om informatie over Uw voorkeuren of activiteiten op onze dienst te verzamelen en op te slaan. Flash Cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als die worden gebruikt voor Browser Cookies. Voor meer informatie over hoe U Flash Cookies kunt verwijderen, leest U “Waar kan ik de instellingen wijzigen voor het uitschakelen of verwijderen van lokaal gedeelde objecten?” beschikbaar op https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Web Beacons. Bepaalde secties van onze service en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden bevatten die bekend staan als webbakens (ook wel clear gifs, pixeltags en single-pixel gifs genoemd) waarmee het bedrijf bijvoorbeeld gebruikers kan tellen die deze pagina’s hebben bezocht of een e-mail hebben geopend en voor andere gerelateerde websitestatistieken (bijvoorbeeld het registreren van de populariteit van een bepaalde sectie en het verifiëren van systeem- en serverintegriteit).

Cookies kunnen “Persistente” of “Sessie”-cookies zijn. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat staan wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Meer informatie over cookies: Wat zijn cookies?.

Wij gebruiken zowel Sessie- als Persistente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies

  Type: Sessiecookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies zijn essentieel om U diensten aan te bieden die via de Website beschikbaar zijn en om U in staat te stellen bepaalde functies van de Website te gebruiken. Ze helpen gebruikers te verifiëren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze cookies kunnen de diensten waar u om hebt gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze cookies alleen om u deze diensten te leveren.

 • Cookiebeleid / Aanvaarding kennisgeving Cookies

  Type: Persistente cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

 • Functionaliteitscookies

  Type: Persistente cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies stellen ons in staat om keuzes te onthouden die U maakt wanneer U de Website gebruikt, zoals het onthouden van uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te voorkomen dat U telkens wanneer U de Website gebruikt opnieuw uw voorkeuren moet opgeven.

Gebruik van Uw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf kan Persoonlijke Gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om onze Service te verlenen en te onderhouden, inclusief om het gebruik van onze Service te monitoren.
 • Voor de uitvoering van een contract: de ontwikkeling, naleving en uitvoering van het koopcontract voor de producten, artikelen of diensten die u hebt gekocht of van een ander contract met ons via de dienst.
 • Om contact met u op te nemen: Om contact met u op te nemen via e-mail, telefoongesprekken, SMS of andere gelijkwaardige vormen van elektronische communicatie, zoals pushmeldingen van een mobiele applicatie met betrekking tot updates of informatieve mededelingen over de functionaliteiten, producten of gecontracteerde diensten, met inbegrip van de beveiligingsupdates, wanneer dit nodig of redelijk is voor de uitvoering ervan.
 • Om uw verzoeken te beheren: Om uw verzoeken aan ons bij te wonen en te beheren.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw gegevens gebruiken om een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of al onze activa te evalueren of uit te voeren, hetzij als going concern of als onderdeel van een faillissement, vereffening of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke gegevens die wij over onze servicegebruikers hebben, tot de overgedragen activa behoren.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens in de volgende situaties delen:

 • Met dienstverleners:Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met dienstverleners om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren, om contact met u op te nemen.
 • Voor bedrijfsoverdrachten: Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering, of overname van ons bedrijf of een deel daarvan aan een ander bedrijf
 • Met zakelijke partners: Wij kunnen uw informatie delen met onze zakelijke partners om u bepaalde producten, diensten of promoties aan te bieden.
 • Met uw toestemming: Wij kunnen Uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden bekendmaken met Uw toestemming.

Houding van Uw Persoonlijke Gegevens

Het Bedrijf bewaart Uw Persoonlijke Gegevens maximaal 90 dagen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij bewaren en gebruiken Uw Persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidsregels af te dwingen.

De Onderneming bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen korter bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Service te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van uw persoonsgegevens

Uw informatie, inclusief persoonsgegevens, wordt verwerkt in de bedrijfsvestigingen van de Onderneming en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgedragen aan – en bewaard op – computers die zich bevinden buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.

Uw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met deze overdracht.

De Onderneming zal alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingevoerd, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Overdracht van Uw Persoonsgegevens

Zakelijke Transacties

Indien de Onderneming betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen U hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacybeleid komen te vallen.

Wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan de Onderneming verplicht zijn Uw Persoonsgegevens openbaar te maken indien zij hiertoe wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

Andere wettelijke vereisten

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens openbaar maken in de oprechte overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

 • te voldoen aan een wettelijke verplichting
 • de rechten of het eigendom van het bedrijf te beschermen en te verdedigen
 • mogelijke overtredingen in verband met de Service te voorkomen of te onderzoeken
 • de persoonlijke veiligheid van Gebruikers van de Service of het publiek te beschermen
 • te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid

Beveiliging van uw Persoonsgegevens

De beveiliging van uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode voor overdracht via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij stellen u op de hoogte van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij stellen u hiervan op de hoogte via e-mail en/of een opvallende kennisgeving in Onze Service, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum “Laatst bijgewerkt” bovenaan dit Privacybeleid wordt bijgewerkt.

U wordt geadviseerd dit Privacybeleid periodiek te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht zodra ze op deze pagina zijn geplaatst.

Neem contact met ons op

If you have any questions about this Privacy Policy, You can contact us:

VEILIG REIZEN
We gebruiken professionele producten en diensten om onze appartementen schoon te maken

VEILIG REIZEN
We gebruiken professionele producten en diensten om onze appartementen schoon te maken